Restricții în vigoare

Sumar restricții în vigoare

 • Circulația permisă inclusiv pe timpul nopții

  Circulația persoanelor este permisă la orice oră, fără restricții.

 • Magazinele au program normal
  Operatorii economici își pot desfășura activitatea până la ora 24.
 • Activitate fizică permisă și în spații închise

  Este permisă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness, cu obligația de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

 • Timp liber

  Se reia activitatea desfășurată în spații închise a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

  Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

  Este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

 • Activități în grup
  Circulația în grupuri pietonale:maxim 6 persoane (care nu sunt din aceeași familie)
  Activități în aer liber:maxim 10 persoane (care nu locuiesc împreună)
 • Masca obligatorie în anumite spații publice

  Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit vârsta de 5 ani în spațiile închise, dar și în anumite spații deschise: în stațiile pentru transportul în comun, piețe, târguri și zonele în care sunt desfășurate mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, sau alte tipuri de întruniri, pe perioada desfășurării acestora, precum și alte zone cu potențial de aglomerare.

  Masca trebuie purtată astfel încât să acopere nasul și gura.

  Ca excepție, în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane este permisă înlăturarea măștii pentru activități sportive individuale sau, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor.

 • Documente utile

  Declarație pe propria răspundere pe timp de noapte
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei în afara intervalelor permise
  Adeverință angajator pe timp de noapte
  Pentru circulația în afara locuinței/gospodăriei în afara intervalelor permise
  Declarația/adeverința pot fi prezentate pentru control și pe telefon/tabletă, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă (de mână) și data la care a fost redactat.

  Scenarii

  Scenariul verde

  <1,5 cazuri/1000 de locuitori

  Timișoara se află în acest scenariu cu 0,09 cazuri/1000 de locuitori.

  Scenariul galben

  1,5-3 cazuri/1000 de locuitori

  Scenariul roșu

  >3 cazuri/1000 de locuitori

  Reglementări

  Hotărârea Guvernului nr. 20 din 25.03.2021
  privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

  Cum se stabilește carantina zonală?

  Procedura stabilită prin legea 136/18.07.2020 pentru carantina zonală este următoarea:

  1. Direcția de Sănătate Publică (DSP) face o analiză pe baza metodologiei legale și propune carantinarea zonală Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)
  2. INSP evaluează analiza de situație locală propusă de către DSP
  3. INSP avizează sau nu propunerea DSP
  4. INSP, în cazul avizării favorabile, o transmite Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU)
  5. CJSU decide
  6. Șeful Departamentului pentru situații de urgență instituie, prin ordin, carantina zonală

  Metodologia pentru carantină include mai multe condiții decât rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, cum ar fi, spre exemplu, criteriul demografic: care este procentul din populație peste 65 de ani.